Tänker du bosätta/pensionera dig i Filippinerna eller annat land 2018 - 2019?

Beroende på hur din pension ser ut och vilket land du vill flytta till så ser skattefördelarna olika ut. Din pension är uppdelad i:
– Allmän pension från staten
- Offentlig eller privat tjänstepension från arbetsgivaren
- och eventuellt eget pensionssparande.
Alla de delarna beskattas olika i olika länder.
Tänkvärt innan du flyttar: Vet du hur vardagen och sederna är i landet eller har du bara turistat?! Ta reda på kostnadsläget för bl.a. boende, transport, sjukvård och mat så du inte gör något som kostar mer än det ger. Provbo helst en tid för att känna in platsen och se om det är något för dig. Kom ihåg att permanent boende inte är detsamma som att leva som turist. Att bosätta sig utanför Europa kräver en full sjukförsäkring om du inte är tror på "evigt" frisk och en ålderdom utan krämpor. Det finns de som tyvärr har dött av sådant som inte ens anses som allvarligt i Sverige för att vården hade en annan nivå där de uppehöll sig. Kolla upp och håll dig uppdaterad om alla förutsättningar för de kan ändras från år till år!
SINK är en särskild inkomstskatt för utomlands bosatta som kan tas ut på pensionen beroende på vilket land du bor i. Den här skatten ligger nu på 25 procent och fribeloppet(Grundavdrag) vid utlandsboende är 35,000:- från och med januari 2018.

Kraven för att få SINK-skatt är.
- Du får inte äga en bostad i Sverige (fritidshus går däremot bra).
- Du måste vistas utomlands minst sex månader om året.
- Du får inte ha din maka eller make eller några omyndiga barn kvar i Sverige.
- Du får inte sitta i några bolagsstyrelser eller bedriva näringsverksamhet i Sverige. Styrelseengagemang, oavsett om det är avlönat eller ej, är att betrakta som en ganska stark anknytning till Sverige. Ett par styrelseuppdrag brukar dock kunna accepteras av Skatteverket.

Tänkvärt är att du kan få betala dubbelskatt om Sverige inte har skatteavtal med aktuellt land och landet du bosätter dig i tar ut skatt för pensionärer. Frankrike är det enda landet i världen där Sverige avtalat bort den svenska delen av skatten, SINK på den allmänna pensionen.

Är du låg- eller medelinkomsttagare? Då är Frankrike mest gynnsamt skattemässigt. Har du lite större pension och privat tjänstepension? Då är Portugal mest gynnsamt just nu då de inte tar ut skatt på tjänstepensionen utan bara på den Allmänna pensionen, men ändringar är på gång.
I exemplen nedan har vi räknat in köpindex = vad du får för köpkraft i respektive land, vilket är viktigare än vad som visas på bankkontot. Sverige har index 100 och de som har högre är dyrare och de som har lägre index är billigare t.ex. Index 110 är lika med -10% i köpkraft och Index 90 betyder 10% mer i köpkraft. Indexet är ett medianvärde så bor man på landsbygd så kan köpkraften bli större

Exempel 1: Om du endast har allmän pension 15,000/mån:
- Bo i Sverige skatt ca 4,619:-/mån Utbetalning och köpkraft (Index 100) 10,350:-/mån. efter skatt
- Bo i Frankrike skatt ca 300:-/mån (+ 51,228:-/år) Utbetalning 14,700:- vilket motsvarar i köpkraft (Index 102) 14,400:-/mån. efter skatt
- Bo i Portugal skatt SINK 25% = 3,725:-/mån på allmän pension (+ 10,728:-/år) Utbetalning 11,250:- vilket motsvarar i köpkraft (Index 76) 13,950:-/mån. efter skatt
- Bo i Filippinerna/Thailand SINK 25% = 3,725:-/mån (+ 10,728:-/år) Utbetalning 11,250:- vilket motsvarar i köpkraft (Index 37) 18,338:-/mån. efter skatt

Exempel 2: Med en genomsnittslig pension på 21,600/mån:
- Bo i Sverige skatt ca 6,696:-/mån Utbetalning och köpkraft (Index 100) 14,904:-/mån. efter skatt
- Bo i Frankrike skatt ca 300:-/mån på allmän pension + ca 1675:-/mån på tjänstepension (+ 56,952:-/år) Utbetalning 19,650:- vilket motsvarar i köpkraft (Index 102) 19,257:-/mån. efter skatt
- Bo i Portugal skatt SINK 25% = 3,725:-/mån på allmän pension, inget på privat tjänstepension (+ 35,352:-/år) Utbetalning 17,850:- vilket motsvarar i köpkraft (Index 76) 22,134:-/mån. efter skatt
- Bo i Filippinerna/Thailand SINK 25% = 5,400:-/mån (+ 15,552:-/år) Utbetalning 16,200:- vilket motsvarar i köpkraft (Index 37) 26,406:-/mån. efter skatt

Exempel 3: Med en total pension på 30,000/mån:
- Bo i Sverige skatt ca 9,600:-/mån Utbetalning och köpkraft (Index 100) 20,400:-/mån. efter skatt
- Bo i Frankrike skatt ca 300:-/mån på allmän pension + ca 25%/mån på tjänstepension (+ 66,600:-/år) Utbetalning 25,950:- vilket motsvarar i köpkraft (Index 102) 25,431:-/mån. efter skatt
- Bo i Portugal skatt SINK 25% = 3,725:-/mån på allmän pension, inget på privat tjänstepension (+ 70,200:-/år) Utbetalning 26,250:- vilket motsvarar i köpkraft (Index 76) 32,550:-/mån. efter skatt
- Bo i Filippinerna/Thailand SINK 25% = 7,500:-/mån (+ 25,200:-/år) Utbetalning 22,500:- vilket motsvarar i köpkraft (Index 37) 36,675:-/mån. efter skatt
det finns flera olika variationer men i de flesta andra länder är det SINK = 25% i skatt som gäller på svensk lön och allmänn pension.
Tjänste- och privata pensionsparanden beskattas oftast med SINK=25% eller i vissa fall inte alls. Kolla alltid upp med aktuellt land!

Sjukförsäkring?!
I alla länder som tillhör EU/EES så har du enligt EU:s regelverk rätt till allmän sjukvård i det nya bosättningslandet. Det krävs dock intyg från svenska försäkringskassan, ett S1-intyg. För att få detta intyg krävs att du lyfter ut ålders- eller premiepension.
Tillgången och kvaliteten på den allmänna sjukvården är varierande från land till land och därför är det viktigt att kontrollera och överväga om du behöver en privat sjukvårdsförsäkring eller ej. Komplettera försäkringskassans giltighet i vissa länder och bor du utanför Europa så bör du teckna en allsidig försäkring. En "full" sjukförsäkring kostar med europeiska/internationella bolag från ca 3000:-/mån, med filippinska bolag från ca 500:-/mån prisnivån på premien hos alla bolag sätts beroende på kundens ålder, sjukdomshistoria m.m.

Här finner du några länkar till webbsidor som kan vara till nytta om du skall bosätta dig, om du redan bor i Filippinerna eller om du vill ha nyheter om vad händer i asien bland skandinaver m.fl.

Tycker du om att cykla?

Cykelsäsongen 2018 är här!. Vi är några som cyklar för motion och upplevelser, omkring Stockholm/Mälardalen. Tränar man blir man piggare och kan prestera bättre, undviker man att träna ökar risken att man mår sämre vilket gör att du inte orkar med saker. Detta gäller vare sig du är ung eller äldre!
Cykla själv eller med vänner. Vi planerar att ha cykelutflykter och för de som har intresse för mer utmaning så kan vi anmäla oss till motionslopp tillsammans.

A great speaker, Anthony Pangilinan, said: “Your body is your vehicle. If you don’t prepare your body to be healthy then you are preparing your body to be sick.”

Ekonomikurs

Går din vardagsekonomi ihop?
Räcker aldrig pengarna till?
Väntar du på att det en dag blir tid över till att ordna upp ekonomin?
Tar din "gamla" familj en allt större del av din inkomst?
Litar eller förväntar du dig att din partner skall ordna upp i ekonomin?

Sluta vänta på ett under det är bara DU som kan ordna upp din ekonomi!!

Pengar kommer inte från en bottenlös källa utan de måste först intjänas och därefter tas om hand och planeras med för en tryggare framtid.
Magsumikap ka sa paghahanap buhay ngunit tiyakin mo na may plano ka kung papaano palalaguin ang kinita mo!

Denna kursen vänder sig till alla som vill ha/behöver få ett grundverktyg för att styra upp sin ekonomi. Kursen är allmän men tar även upp specifika problem/belastningar som man kan ha gentemot släkten i hemlandet.
Kursen genomförs på svenska och/eller engelska. Vissa stödstycken/förklaringar är även på Tagalog.
Kostnad för medlem: 75sek/person vid 10 kursdeltagare (Avgiften går till vår hjälpverksamhet)
Kostnad för icke medlem: 100sek/person vid 10 kursdeltagare (Avgiften går till vår hjälpverksamhet)
Plats: Lokal i Upplands-Väsby (annan plats och lokal enligt överenskommelse, till annan kostnad)
För mer information och intresseanmälan: contact@swefilnetwork.org

Stödmedlemskap

Stödmedlemskap = 100 sek/År
Företag eller Förening = Kontakta oss: contact@swefilnetwork.org

Bank: NORDEA
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE49 9500 0099 6026 0593 9244
Bankgironummer: 739-5262
PlusGironummer: 59 39 24-4

OBS! Vid inbetalning var vänlig och uppge Namn och E-mail!

Vid eventuella frågor Kontakta oss