Senaste info om du tänker bosätta eller pensionera dig i Filippinerna eller annat land under 2019 - 2020 och framåt

Just nu är lägsta ålder för att plocka ut Allmän pension 61 år men ändringar är på gång inför 2020 eller senast 2021. Regeringens planer är enligt nedan:

• År 2020 höjs den lägsta åldern för att ta ut allmän pension från 61 till 62 år. Är du född 1959 eller 1960 kan du tidigast ta ut din allmänna pension vid 62 års ålder.
• År 2023 höjs den lägsta åldern för att ta ut allmän pension till 63 år. Är du född 1961 eller 1962 kan du tidigast ta ut din allmänna pension vid 63 års ålder.
• År 2026 höjs den lägsta åldern för att ta ut allmän pension till 64 år. Är du född 1963 eller senare kan du tidigast ta ut din allmänna pension vid 64 års ålder.
• År 2020 höjs åldern för LAS till 68 års ålder. Är du född 1953 har du då rätt att vara kvar på jobbet till 68 års ålder enligt Lagen om Anställningsskydd.
• År 2023 höjs åldern för LAS till 69 års ålder. Är du född 1955 eller senare har du då rätt att vara kvar på jobbet till 69 års ålder enligt Lagen om Anställningsskydd.

Beroende på din lön eller hur din pension ser ut och vilket land du vill flytta till så ser skattefördelarna olika ut. Din pension är uppdelad i:
• Allmän pension från staten
• Offentlig eller privat tjänstepension från arbetsgivaren
• Eget pensionssparande.
Alla de delarna beskattas olika i skilda länder.

Tänkvärt innan du flyttar:
• Vet du hur vardagen och sederna är i landet eller har du bara turistat?
• Ta reda på kostnadsläget för bl.a. boende, transport, sjukvård och mat så du inte gör något som kostar mer än det smakar.
• Provbo (= hyr bostad) helst en tid för att känna in platsen eller platserna och se om det är något för dig.
• Kom ihåg att permanent boende inte är detsamma som att leva som turist.
• Att bosätta sig utanför Europa kräver oftast en full sjukförsäkring om du inte är tror på "evigt" frisk och en ålderdom utan krämpor. Det finns de som tyvärr har dött av sådant som inte ens anses som allvarligt i Sverige för att vården hade en annan nivå där de uppehöll sig.
• Kolla upp och håll dig uppdaterad om alla förutsättningar för de kan ändras från år till år!

De avtal som Sverige har med respektive land och som reglerar vilka inkomster som ska beskattas var, skiljer sig åt. Vanligt för lön är att beskattning sker i det land där du är bosatt. Om du ska betala skatt i Sverige finns en särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK.

SINK är Särskild Inkomstskatt för utomlands bosatta som kan tas ut på lön eller pension beroende på vilket land du bor i. Den här skatten höjdes den 1 januari 2018 från 20 till 25 % (15% för idrottsmän, artister och sjömän).
• Du slipper deklarera i Sverige.
• Du får inte göra några avdrag.
För pensionärer är SINK-fribeloppet(Grundavdrag) vid utlandsboende 35,000:-. Har du låg pension så kan grundavdraget vid vanlig inkomstskatt vara fördelaktigare. För detaljerade skattefrågor kontakta en skatteexpert som kan hjälpa dig eller Skattemyndigheten.

Kraven för att få SINK-skatt är.
• Du får inte äga en bostad i Sverige (fritidshus går däremot bra).
• Du måste vistas utomlands minst sex månader om året.
• Du får inte ha din maka eller make eller några omyndiga barn kvar i Sverige.
• Du får inte sitta i några bolagsstyrelser eller bedriva näringsverksamhet i Sverige. Styrelseengagemang, oavsett om det är avlönat eller ej, är att betrakta som en ganska stark anknytning till Sverige. Ett par styrelseuppdrag brukar dock kunna accepteras av Skatteverket.

Observera att du kan få betala dubbelskatt om Sverige inte har skatteavtal med aktuellt land och landet du bosätter dig i tar ut skatt för arbete/pensionärer.
Är du låg- eller medelinkomsttagare? I Europa är Frankrike mest gynnsamt skattemässigt. Frankrike är det enda landet i världen där Sverige avtalat bort den svenska skatten på Allmänn pension.
Har du lite större pension och privat tjänstepension? I Europa är Portugal mest gynnsamt just nu då de inte tar ut skatt på tjänstepension utan bara på Allmänn pension, men ändringar är på gång.
I Asien så är Kambodja, Filippinerna och Malaysia bland de mest prisvärda länderna att bo i speciellt om man tar hänsyn till köpindex = vad man får för pengarna, då slår de de flesta länderna i Europa.
I exemplen nedan har vi räknat in köpindex(Dec. 2018) = vad du får för köpkraft i respektive land, vilket är viktigare än vad som visas på bankkontot. Sverige har index 100 och de som har högre är dyrare och de som har lägre index är billigare t.ex. Index 110 är lika med -10% i köpkraft och Index 90 betyder +10% i köpkraft. Indexet är ett medianvärde så bor man på landsbygd så kan köpkraften bli större (valutasvängningar påverkar!)

Exempel 1: Om du endast har allmän pension 15,000/mån:
Bo i Sverige skatt ca 4,619:-/mån Utbetalning och köpkraft (Index 100) 10,350:-/mån efter skatt
Bo i Frankrike skatt ca 300:-/mån (+ 51,228:-/år) Utbetalning 14,700:- vilket motsvarar i köpkraft (Index 96) 15,288:-/mån efter skatt
Bo i Portugal skatt SINK 25% = 3,725:-/mån på allmän pension (+ 10,728:-/år) Utbetalning 11,250:- vilket motsvarar i köpkraft (Index 75) 14,063:-/mån efter skatt
Bo i Filippinerna skatt SINK 25% = 3,725:-/mån (+ 10,728:-/år) Utbetalning 11,250:- vilket motsvarar i köpkraft (Index 34) 18,675:-/mån efter skatt
Bo i Thailand skatt SINK 25% = 3,725:-/mån (+ 10,728:-/år) Utbetalning 11,250:- vilket motsvarar i köpkraft (Index 51) 16,763:-/mån efter skatt

Exempel 2: Med en genomsnittslig pension på 21,600/mån:
Bo i Sverige skatt ca 6,696:-/mån Utbetalning och köpkraft (Index 100) 14,904:-/mån efter skatt
Bo i Frankrike skatt ca 300:-/mån på allmän pension + ca 1675:-/mån på tjänstepension (+ 56,952:-/år) Utbetalning 19,650:- vilket motsvarar i köpkraft (Index 96) 20,436:-/mån efter skatt
Bo i Portugal skatt SINK 25% = 3,725:-/mån på allmän pension, inget på privat tjänstepension (+ 35,352:-/år) Utbetalning 17,850:- vilket motsvarar i köpkraft (Index 75) 22,313:-/mån efter skatt
Bo i Filippinerna skatt SINK 25% = 5,400:-/mån (+ 15,552:-/år) Utbetalning 16,200:- vilket motsvarar i köpkraft (Index 34) 26,892:-/mån efter skatt
Bo i Thailand skatt SINK 25% = 5,400:-/mån (+ 15,552:-/år) Utbetalning 16,200:- vilket motsvarar i köpkraft (Index 51) 24,138:-/mån efter skatt

Exempel 3: Med en total pension på 30,000/mån:
Bo i Sverige skatt ca 9,600:-/mån Utbetalning och köpkraft (Index 100) 20,400:-/mån efter skatt
Bo i Frankrike skatt ca 300:-/mån på allmän pension + ca 25%/mån på tjänstepension (+ 66,600:-/år) Utbetalning 25,950:- vilket motsvarar i köpkraft (Index 96) 26,988:-/mån efter skatt
Bo i Portugal skatt SINK 25% = 3,725:-/mån på allmän pension, inget på privat tjänstepension (+ 70,200:-/år) Utbetalning 26,250:- vilket motsvarar i köpkraft (Index 75) 32,813:-/mån efter skatt
Bo i Filippinerna skatt SINK 25% = 7,500:-/mån (+ 25,200:-/år) Utbetalning 22,500:- vilket motsvarar i köpkraft (Index 34) 37,350:-/mån efter skatt
Bo i Thailand skatt SINK 25% = 7,500:-/mån (+ 25,200:-/år) Utbetalning 22,500:- vilket motsvarar i köpkraft (Index 51) 33,525:-/mån efter skatt
det finns flera variationer men i de allra flesta länder är det ordinarie skatt eller SINK(25%) som gäller på lön och allmän pension.
Tjänste- och privata pensionsparanden beskattas oftast med ordinarie skatt eller SINK(25%) men i vissa fall inte alls. Kolla alltid upp skatteavtal med aktuellt land!

Sjukförsäkring?!
I alla länder som tillhör EU/EES så har du enligt EU:s regelverk rätt till allmän sjukvård i det nya bosättningslandet. Det krävs dock intyg från svenska försäkringskassan, ett S1-intyg. För att få detta intyg krävs att du lyfter ut ålders- eller premiepension.
Tillgången och kvaliteten på den allmänna sjukvården är varierande från land till land och därför är det viktigt att kontrollera och överväga om du behöver en privat sjukvårdsförsäkring eller ej. Komplettera försäkringskassans giltighet i vissa länder och bor du utanför Europa så bör du teckna en allsidig försäkring. En "full" sjukförsäkring kostar med europeiska/internationella bolag från ca 3000:-/mån, med filippinska bolag från ca 500:-/mån, prisnivån på premien hos alla bolag sätts beroende på kundens ålder, sjukdomshistoria m.m.

Källor: Pensionsmyndigheten, Skatteverket, försäkrings- och finansinstitut

Här finner du några länkar till webbsidor som kan vara till nytta om du skall bosätta dig/redan bor i Filippinerna eller om du vill ha nyheter om vad händer i asien bland skandinaver m.fl.

Tycker du om att cykla?

Vi är några som cyklar för motion och upplevelser, omkring Stockholm/Mälardalen, i och omkring Manila. Tränar man blir man piggare och kan prestera bättre, undviker man att träna ökar risken att man mår sämre vilket gör att du inte orkar med saker. Detta gäller vare sig du är ung eller äldre!
Cykla själv eller med vänner. Vi planerar att ha cykelutflykter och för de som har intresse för mer utmaning så kan vi anmäla oss till motionslopp tillsammans.

A great speaker, Anthony Pangilinan, said: “Your body is your vehicle. If you don’t prepare your body to be healthy then you are preparing your body to be sick.”

Stödmedlemskap

Stödmedlemskap = 100 sek/År
Bank: NORDEA
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE49 9500 0099 6026 0593 9244
Bankgironummer: 739-5262
PlusGironummer: 59 39 24-4

OBS! Vid inbetalning var vänlig och uppge Namn och E-mail!

Vid eventuella frågor Kontakta oss