Bilder på hjälpprojekt

Nedan finner du länkar till några bilder på större projekt som vi varit/är med i och till detta tillkommer hjälp till familjer och individer i form av skolavgifter, sjukvård, juridisk hjälp m.m m.m.
Det finns mer än 2 milj. föräldra- och hemlösa barn i Filippinerna enligt UNICEF.


Kan du hjälpa? Javisst! Alla steg är viktiga även de små men det första steget är det viktigaste!! Kontakta oss för mer information, sponsring eller lämna ett bidrag på vårt PG-konto 59 39 24-4 , BG-konto 739-5262 eller

extraextraTACK!

Ni som är med och ger och har givit till de mindre lyckligt lottade barnen skall ha ett stort TACK!! Barnen tackar ödmjukast för möjligheten till att kunna studera och få ett mål mat.
Vi i SFN jobbar helt ideellt med alla våra hjälpprojekt!

Bank: NORDEA
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE49 9500 0099 6026 0593 9244
Bankgironummer: 739-5262
PlusGironummer: 59 39 24-4

Vid eventuella frågor Kontakta oss