Vilka är vi?!

Vi är en nätverksorganisation av frivilliga och volontärer. Vår existens är helt beroende av våra volontärers utförda arbete och donationer från privatpersoner eller företag.
Vad är en volontär?
- Det är en person som med sin övertygelse och passion lägger ner obetalt arbete i något som den personen känner är rätt.
Vad tjänar en volontär?
- En volontär har i huvudsak ingen ersättning, speciellt inte om man endast jobbar på hemmaplan. Man har oftast begränsad ersättning i form av boende och ibland måltider vid volontärtjänst utomlands.
- Den största betalningen är att man får kunskap, erfarenheter, nya vänner och kontakter för livet

Stöd våra projekt!


Är du intresserad av våra T-shirts med texten "One Home" som syns på bild så finns de till salu till förmån för ett lågstadieskolprojekt vid namn "Sitio Wella" som vi stödjer, KLICKA HÄR.
Barnen vi hjälper i Filippinerna kommer från landsdelarna Mindanao, Visaya och Luzon och bor numera i ett slumområde i södra Metro Manila.
Det finns mer än 2 miljoner föräldra- och hemlösa barn i Filippinerna enligt UNICEF.
Hjälpprojektet "Sitio Wella" som vi är delaktiga i har pågått under mer än 6 år nu och är en skola för fattiga barn boendes i kåkstad i södra Manila. Utöver detta så gör vi punkt- och hjälpinsatser vid katastrofer efter vår finansiella status som är beroende av våra medlemmars möjligheter och bidrag från dig.
Hitintills har vi under åren kunnat hjälpa till med matpaket, flera ton med ris, skolmaterial, skolavgifter, sportutrustning m.m.
Donera till: Svensk-Filippinska Nätverket
SWISH: 123 225 55 29 Bank: NORDEA
BankGiro: 739-5262
PluGiro: 59 39 24-4
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE49 9500 0099 6026 0593 9244
OBS! Då vi fått frågor om osäkra sidor så kan vi meddela att sedan nåt år tillbaka så listar Google-Chrome alla http://-sidor som osäkra och bara https:// som säkra. Då vi inte har direktbetalning på vår hemsida så fortsätter vi att ha en HTTP-sida. Pay-Pal-länken är en HTTPS-sida precis som alla bank och myndighetssidor men som många svenskar kanske inte är så vana vid. Betalar man via sin egen bank till vår (NORDEA) så kan vi inte lastas för om den websidan är ok eller inte.

Fria råd och information

Vi är glada att vi får allt fler personer, föreningar och företag som söker våra tjänster. Vi har haft som policy att inte ta avgifter för information eller rådgivning dock så har vi kostnader för hemsida, bankavgifter och insamling av information. Kommersiella annonser för företag eller privatpersoner kommer i fortsättningen att tas en avgift för och eftersom vi inte har några statliga eller kommunala bidrag så mottager vi tacksamt donationer så att vi även fortsättningsvis kan hjälpa barn i nöd och vara ögon och öron gentemot myndigheter och andra.
Donera till: Svensk-Filippinska Nätverket
Bank: NORDEA
BankGiro: 739-5262
PluGiro: 59 39 24-4
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE49 9500 0099 6026 0593 9244

Bli Stödmedlem

Vi är ett politiskt och religiöst obundet nätverk och har som mål att sprida vårt nätverk bland alla som har eller vill ha kunskap eller förbindelse med Sverige och/eller Filippinerna. allt årligt överskott från inkomna bidrag går oavkortat till hjälpbehövande i Filippinerna.

Vi jobbar främst med att sprida information mellan svenskar och filippinare. T.ex. om hur det fungerar i Filippinerna för privatpersoner och företagare. Seder och bruk i respektive land. Om du som företagare söker information, kontakt med ett annat företag, eller om du söker personer inom ett speciellt kunskapsområde så kan vi i vissa fall förmedla. Vill du vara med att delta och bygga ut ett nätverk där man ger och får information och kunskap så är du välkommen!

Stödmedlemskap = 100 sek
Donation av fritt belopp är välkommet också
Kontakta oss: contact@swefilnetwork.org

Varför inte 90-nummer?

"Insamlingskontroll" som administrerar 90-numren är en ideell förening (precis som vi) men de tar betalt för att tilldela någon ett nummer och dessutom procent på intäkterna..
Då vi inte omsätter några stora summor så anser vi inte att det är värt kostnaden. Har man krav på 90-nummer så får man gå till de organisationer som omsätter så mycket att de kan ta kostnaden för avgifterna
Vi anser att majoriteten av insamlade pengar skall gå till det de är avsedda för och vi har inga kontors eller personalkostnader då alla jobbar ideellt.
Kostnader för transaktioner via banker eller andra finansiella institutioner mellan länder kan dock ingen undgå.

Sponsorship

Vi jobbar aktivt för att motverka bestickning och mutor i kontakter mellan olika parter och samarbetar helst med organisationer som har samma mål!
Tyvärr så är mutor vida spritt genom hela det filippinska samhället så man måste börja med att lära barnen rätt sätt och där stödjer vi SOS-barnbyar som har ett program som skapar bra förebilder för framtiden.
Det ekonomiska överskottet vid våra aktiviteter/insamlingar går till projekt (med eller utan samverkan av oss) för arbete med ungdomar/barn i Filippinerna.